Arbeidsrecht

Beoordeling, opzet en begeleiding:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Deeltijdwerk, detachering, flexibele inzet arbeidskrachten
 • Freelance en opdrachtovereenkomsten
 • Personeelsgids
 • NB. Model overeenkomsten verkrijgbaar

Vraagbaak:

 • Arbeidsvoorwaarden, wijzigingen
 • Nieuwe wet- en regelgeving
 • Medezeggenschap
 • Beloning, vakantie en verlof
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsomstandigheden

Jop de Groen is juridisch redacteur van Personeelshandboek Excellent HR

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Zijn uw arbeidscontracten voor bepaalde tijd in 2015 aangepast aan de nieuwe wetgeving?(*)
Geen keuze gemaakt
Zijn uw leveringsvoorwaarden recent nog gecheckt op relevantie, volledigheid en actualiteit?
Invalid Input
Kent u de impact van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving 2015 voor ontslagprocedures?
Invalid Input
Hebt u uw financiële risico’s in geval van claims van klanten of relaties goed geregeld via algemene voorwaarden en/of verzekering?
Invalid Input
Besteedt u structureel aandacht aan de voorwaarden waaronder u inkoopt?
Invalid Input
Hebt u goed zicht op looptijden en einddata van uw contracten met toeleveranciers en klanten?
Invalid Input
Hebt u intern goede afspraken gemaakt wie contracten mag aangaan met externe partijen?
Invalid Input
  Check

.

Naam
Invalid Input
Email
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Opmerking
Invalid Input
Invalid Input