JPJ Consult Tips

voor Commerciële Contracten en arbeidsrechtelijke zaken.

In de JPJ Consult Tips zullen in doorlopende afleveringen compacte Tips voor de praktijk worden gepubliceerd.

De Tips gaan niet in op wijzigingen in de regelgeving.
Deze wijzigingen worden gepubliceerd in de Nieuwsbrieven (zie: Nieuwsbrieven)

Tip 7 Het commerciële contract - Garanties - deel 1

Als het om garanties in een contract gaat, moet je echt gaan opletten!

Lees meer

Tip 6 - Arbeidsrecht - Disfunctioneren medewerker en ontslag

Functioneert een medewerker al een tijd niet goed? Overweeg je als werkgever dan maar te komen tot een beëindiging van het dienstverband? Ga niet overhaast te werk, maar bereid je goed voor. Er zijn nogal wat valkuilen. 

Lees meer

Tip 5 - Het commerciële contract - 'Looptijd en beëindiging'

"Kan ik van het contract af?" Of: "Kan ik mijn klant houden aan het contract?" Dergelijke vragen zijn de vragen, die zeker in de top 3 staan bij ondernemers wanneer ze een juridisch adviseur of advocaat inschakelen. Onderstaand het kader, de aandachtspunten en de do's and don'ts

Lees meer

Tip 4 - Arbeidsrecht - Tussentijdse opzegging contract bepaalde tijd?

Kan je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen als werkgever? Je bent immers niet voor niets een bepaalde tijd contract aangegaan. Toch is het soms zeer wenselijk om eerder te kunnen beëindigen. Denk aan het moeten doorvoeren van een reorganisatie of optreden tegen ernstig disfunctioneren.

Lees meer

Tip 3 – Het commerciële contract – 'Eigendomsvoorbehoud'

Als leverancier van goederen (en daaraan gerelateerde diensten) kun je bedingen dat de producten je eigendom blijven, zolang je afnemer nog niet heeft betaald.

Lees meer

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Zijn uw arbeidscontracten voor bepaalde tijd in 2015 aangepast aan de nieuwe wetgeving?(*)
Geen keuze gemaakt
Zijn uw leveringsvoorwaarden recent nog gecheckt op relevantie, volledigheid en actualiteit?
Invalid Input
Kent u de impact van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving 2015 voor ontslagprocedures?
Invalid Input
Hebt u uw financiële risico’s in geval van claims van klanten of relaties goed geregeld via algemene voorwaarden en/of verzekering?
Invalid Input
Besteedt u structureel aandacht aan de voorwaarden waaronder u inkoopt?
Invalid Input
Hebt u goed zicht op looptijden en einddata van uw contracten met toeleveranciers en klanten?
Invalid Input
Hebt u intern goede afspraken gemaakt wie contracten mag aangaan met externe partijen?
Invalid Input
  Check

.

Naam
Invalid Input
Email
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Opmerking
Invalid Input
Invalid Input