Nieuwsbrief Privacy/Datalekken januari 2017 - JPJ Consult Bedrijfsjuridische Diensten

Recente regelgeving privacy& datalekken.

In 2016 is de regelgeving rond privacy gewijzigd door invoering van de zogenaamde meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra zij een ernstig datalek hebben. Bedrijven die een datalek dienen te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dat doen via het Meldloket Datalekken (zie website: cbpweb.nl). In bepaalde gevallen dienen ook de Betrokkenen ( = personen, waarvan de gegevens zijn “gelekt”) ook geïnformeerd te worden.

Lees meer

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Zijn uw arbeidscontracten voor bepaalde tijd in 2015 aangepast aan de nieuwe wetgeving?(*)
Geen keuze gemaakt
Zijn uw leveringsvoorwaarden recent nog gecheckt op relevantie, volledigheid en actualiteit?
Invalid Input
Kent u de impact van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving 2015 voor ontslagprocedures?
Invalid Input
Hebt u uw financiële risico’s in geval van claims van klanten of relaties goed geregeld via algemene voorwaarden en/of verzekering?
Invalid Input
Besteedt u structureel aandacht aan de voorwaarden waaronder u inkoopt?
Invalid Input
Hebt u goed zicht op looptijden en einddata van uw contracten met toeleveranciers en klanten?
Invalid Input
Hebt u intern goede afspraken gemaakt wie contracten mag aangaan met externe partijen?
Invalid Input
  Check

.

Naam
Invalid Input
Email
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Opmerking
Invalid Input
Invalid Input