Ontslagrecht

Advisering en begeleiding:

  • Besluitvorming over beëindiging dienstverband
  • Informatie over actuele regelgeving ontslag
  • Kantongerecht of UWV?
  • Regeling ontslag/beëindiging dienstverband
  • Vaststellingsovereenkomsten
  • Reorganisatietraject; UWV aanvragen
  • Sociaal plan (in samenwerking met HRM)
  • Transitievergoedingen

NB: samenwerking met advocatenkantoor voor ontslagprocedures bij rechter (zie Partners)

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Zijn uw arbeidscontracten voor bepaalde tijd in 2015 aangepast aan de nieuwe wetgeving?(*)
Geen keuze gemaakt
Zijn uw leveringsvoorwaarden recent nog gecheckt op relevantie, volledigheid en actualiteit?
Invalid Input
Kent u de impact van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving 2015 voor ontslagprocedures?
Invalid Input
Hebt u uw financiële risico’s in geval van claims van klanten of relaties goed geregeld via algemene voorwaarden en/of verzekering?
Invalid Input
Besteedt u structureel aandacht aan de voorwaarden waaronder u inkoopt?
Invalid Input
Hebt u goed zicht op looptijden en einddata van uw contracten met toeleveranciers en klanten?
Invalid Input
Hebt u intern goede afspraken gemaakt wie contracten mag aangaan met externe partijen?
Invalid Input
  Check

.

Naam
Invalid Input
Email
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Opmerking
Invalid Input
Invalid Input