• Home
 • Contracten en Modeldocumenten

Contracten en modeldocumenten

Beoordeling, advisering en opzet van uiteenlopende commerciële contracten, waaronder:

 • Inkoop & Verkoop
 • Algemene voorwaarden (verkoop en inkoop)
 • Agenturen en distributie
 • Franchise
 • Overname activa -passiva
 • Aandelen ver- en aankoop
 • Aandeelhoudersafspraken
 • Geheimhoudingsverklaringen (NDA)
 • Letter of Intent (LOI)
 • IT-producten en diensten (SLA)
 • Webwinkel
 • Grafisch
  Databasemarketingdiensten
 • Licenties, auteurs, uitgeefovereenkomsten

PS: voor aantal contracten zijn model versies beschikbaar

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Zijn uw arbeidscontracten voor bepaalde tijd in 2015 aangepast aan de nieuwe wetgeving?(*)
Geen keuze gemaakt
Zijn uw leveringsvoorwaarden recent nog gecheckt op relevantie, volledigheid en actualiteit?
Invalid Input
Kent u de impact van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving 2015 voor ontslagprocedures?
Invalid Input
Hebt u uw financiële risico’s in geval van claims van klanten of relaties goed geregeld via algemene voorwaarden en/of verzekering?
Invalid Input
Besteedt u structureel aandacht aan de voorwaarden waaronder u inkoopt?
Invalid Input
Hebt u goed zicht op looptijden en einddata van uw contracten met toeleveranciers en klanten?
Invalid Input
Hebt u intern goede afspraken gemaakt wie contracten mag aangaan met externe partijen?
Invalid Input
  Check

.

Naam
Invalid Input
Email
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Opmerking
Invalid Input
Invalid Input