• Front Page 2

  "Professioneel! Overtuig en beperk risico's
  met professionele contracten"

 • Home
 • Bedrijfsjuridische diensten

Bedrijfsjuridische diensten

Waarom van belang voor u?

 • Zo gunstig mogelijke vastlegging van afspraken
 • Risicobeoordeling en –beperking
 • Goede begeleiding bij discussie en geschillen
 • Kennisvraagbaak (nieuwe) regelgeving

Wat kunt u zoal verwachten?

Waarom juist JPJ Consult?

 • Meer juridisch gespecialiseerd dan doorsnee accountant
 • Veel professioneler dan juridische zaken “op eigen houtje”
 • Kwalitatief van niveau advocatuur, maar aantrekkelijker uurtarief
 • Goede vaste Partners op aanpalende gebieden

logo jpjconsult

TEST: JURIDISCHE RISICO’S?

Hebt u naast uw commerciële en financiële ambities ook de wens om juridisch professioneel te opereren en risico’s te beperken? Dan is dit een uitgelezen kans.

In één minuut weet u hoe uw bedrijf ervoor staat.
Zijn uw arbeidscontracten voor bepaalde tijd in 2015 aangepast aan de nieuwe wetgeving?(*)
Geen keuze gemaakt
Zijn uw leveringsvoorwaarden recent nog gecheckt op relevantie, volledigheid en actualiteit?
Invalid Input
Kent u de impact van de nieuwe arbeidsrechtwetgeving 2015 voor ontslagprocedures?
Invalid Input
Hebt u uw financiële risico’s in geval van claims van klanten of relaties goed geregeld via algemene voorwaarden en/of verzekering?
Invalid Input
Besteedt u structureel aandacht aan de voorwaarden waaronder u inkoopt?
Invalid Input
Hebt u goed zicht op looptijden en einddata van uw contracten met toeleveranciers en klanten?
Invalid Input
Hebt u intern goede afspraken gemaakt wie contracten mag aangaan met externe partijen?
Invalid Input
  Check

.

Naam
Invalid Input
Email
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Opmerking
Invalid Input
Invalid Input